دکتر صفا دشتیزاده

دکتر صفا دشتیزاده

متخصص جراح قلب کودکان و بزرگسالان

دکتر صفا دشتیزاده http://drdr.ir/doctor/3808/دکتر-صفا-دشتیزاده/ http://drdr.ir/doctor/3808/دکتر-صفا-دشتیزاده/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-صفا-دشتیزاده-3808.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-صفا-دشتیزاده-3808.jpg 09101932374
تهران تهران خیابان شریعتى _ روبروى پمپ بنزین اسدى _ کوچه الوند _ مجتمع پزشکى کورش
اطلاعات مطب دکتر صفا دشتیزاده

آدرس مطب دکتر صفا دشتیزاده

تهران - خیابان شریعتى _ روبروى پمپ بنزین اسدى _ کوچه الوند _ مجتمع پزشکى کورش
تلفن مرکز
02122247007
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط