کلینیک شنوایی و تجویز سمعک زعفرانیه

کلینیک شنوایی و تجویز سمعک زعفرانیه

کارشناس ارشد شنوایی سنجی (ادیومتریست)

کلینیک شنوایی و تجویز سمعک زعفرانیه http://drdr.ir/doctor/3852/کلینیک-شنوایی-تجویز-سمعک-زعفرانیه/ http://drdr.ir/doctor/3852/کلینیک-شنوایی-تجویز-سمعک-زعفرانیه/ 1078 http://drdr.ir/images/site/کلینیک-شنوایی-تجویز-سمعک-زعفرانیه-3852.jpg http://drdr.ir/images/site/کلینیک-شنوایی-تجویز-سمعک-زعفرانیه-3852.jpg 02126213508
تهران تهران خیابان مقدس اردبیلی _ جنب بانک آینده ساختمان مقدس_ پلاک 50 _ طبقه دوم _ واحد 9
بیوگرافی پزشک

نیلوفر رستم زاده کارشناس ارشد شنوایی‌شناسی از دانشگاه UCL انگلستان

 

سوابق و افتخارات پزشک

عضو نظام پزشکی ایران
عضو انجمن شنوایی‌‌شناسان انگلستان

 

تجهیزات و خدمات ارائه شده در مرکز

•    ارزیابی تخصصی شنوایی
•    ارزیابی تخصصی شنوایی اطفال
•    تجویز و تنظیم پیشرفته‌ترین سمعک‌های دیجیتال، هوشمند، نامرئی و پشت گوشی
•    استفاده از پیشرفته‌ترین دستگاه ارزیابی گوش میانی (وایدباند تیمپانومتری)
•    ساخت قالب‌های ضدصوت و ضد آب

اطلاعات کلینیک شنوایی و تجویز سمعک زعفرانیه

آدرس مرکز

تهران - خیابان مقدس اردبیلی _ جنب بانک آینده ساختمان مقدس_ پلاک 50 _ طبقه دوم _ واحد 9
تلفن مرکز
02126213508
پزشکان مرتبط