دکتر محمدرضا رهنمازاده

متخصص بیهوشی و درد

دکتر محمدرضا رهنمازاده http://drdr.ir/doctor/390/دکتر-محمدرضا-رهنمازاده/ http://drdr.ir/doctor/390/دکتر-محمدرضا-رهنمازاده/ 113938 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ محمدرضا رهنمازاده، دکتررهنمازاده، دکتررهنما، متخصص بیهوشی بجنورد، متخصص درد بجنورد،
خراسان شمالی خراسان شمالی ابتدای خیابان امیریه - - ساختمان وحدت - طبقه 4
اطلاعات مطب دکتر محمدرضا رهنمازاده

آدرس مطب دکتر محمدرضا رهنمازاده

بجنورد - ابتدای خیابان امیریه - - ساختمان وحدت - طبقه 4
تلفن مرکز
05832249414
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط