دکتر مرتضی بستانی

دکتر مرتضی بستانی

متخصص پزشکی هسته ای

دکتر مرتضی بستانی http://drdr.ir/doctor/399/دکتر-مرتضی-بستانی/ http://drdr.ir/doctor/399/دکتر-مرتضی-بستانی/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-مرتضی-بستانی-399.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-مرتضی-بستانی-399.jpg 05138433868 دکتر مرتضی بستانی متخصص پزشکی هسته ای مشهد
خراسان رضوی خراسان رضوی خیابان دانشگاه سی و یکم (کفایی) - پلاک 6 - طبقه زیرهمکف - پزشکی هسته ای دیبا
اطلاعات مطب دکتر مرتضی بستانی

آدرس مطب دکتر مرتضی بستانی

مشهد - خیابان دانشگاه سی و یکم (کفایی) - پلاک 6 - طبقه زیرهمکف - پزشکی هسته ای دیبا
تلفن مرکز
05138433868
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط