فیلترها
اطلاعات مطب دکتر کاظم عقیلی

آدرس مطب کاظم عقیلی

یزد - بلوار طالقانی - کوچه جنب آزمایشگاه مرکزی
تلفن نوبت دهی
03537246600
تلفن مرکز
03537246600
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
بیمه های طرف قرارداد
13 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
تامین اجتماعی(خاص)
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
سنگ اهن 100
سنگ اهن 95
سنگ اهن 90
سنگ اهن 85
سنگ اهن 80
سنگ اهن 75
پزشکان مرتبط