کاظم عقیلی

دکتر کاظم عقیلی

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)

دکتر کاظم عقیلی http://drdr.ir/doctor/4/دکتر-کاظم-عقیلی/ http://drdr.ir/doctor/4/دکتر-کاظم-عقیلی/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-کاظم-عقیلی-4.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-کاظم-عقیلی-4.jpg 03537246600 دکتر کاظم عقیلی متخصص سونوگرافی و رادیولوژی
یزد یزد یزد - بلوار طالقانی - کوچه جنب آزمایشگاه مرکزی
پزشکان مرتبط
اطلاعات مطب دکتر کاظم عقیلی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب کاظم عقیلی

یزد - یزد - بلوار طالقانی - کوچه جنب آزمایشگاه مرکزی
تلفن مرکز
0353XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
بیمه های طرف قرارداد
13 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
تامین اجتماعی(خاص)
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
سنگ اهن 100
سنگ اهن 95
سنگ اهن 90
سنگ اهن 85
سنگ اهن 80
سنگ اهن 75