فیلترها
اطلاعات مطب دکتر کاظم عقیلی

آدرس مطب کاظم عقیلی

یزد - بلوار طالقانی - کوچه جنب آزمایشگاه مرکزی
تلفن نوبت دهی
03537246600
تلفن مرکز
03537246600
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
آدرس - کاظم عقیلی
بیمه های طرف قرارداد
13 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
تامین اجتماعی(خاص)
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
سنگ اهن 100
سنگ اهن 95
سنگ اهن 90
سنگ اهن 85
سنگ اهن 80
سنگ اهن 75