دکتر محمدرضا بیطرف حقیقی

متخصص داخلی
دکتر محمدرضا بیطرف حقیقی http://drdr.ir/doctor/401/دکتر-محمدرضا-بیطرف-حقیقی/ http://drdr.ir/doctor/401/دکتر-محمدرضا-بیطرف-حقیقی/ 26065 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس خیابان فرهنگشهر(خیابان شهید رجایی)، ایستگاه ۱۲، اول کوچه ۲۹، ساختمان مسیحا، طبقه سوم فوقانی بانک ایران زمین، واحد9
آیا از قبل توسط دکتر محمدرضا بیطرف حقیقی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محمدرضا بیطرف حقیقی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر محمدرضا بیطرف حقیقی

شیراز - خیابان فرهنگشهر(خیابان شهید رجایی)، ایستگاه ۱۲، اول کوچه ۲۹، ساختمان مسیحا، طبقه سوم فوقانی بانک ایران زمین، واحد9
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط