دکتر محمدرضا بیطرف حقیقی

متخصص داخلی

دکتر محمدرضا بیطرف حقیقی http://drdr.ir/doctor/401/دکتر-محمدرضا-بیطرف-حقیقی/ http://drdr.ir/doctor/401/دکتر-محمدرضا-بیطرف-حقیقی/ 26065 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس بالاتر از استخر کوثر - ایستگاه ۱۲ - اول کوچه ۲۹ - ساختمان مسیحا - طبقه فوقانی بانک ایران زمین - واحد9
اطلاعات مطب دکتر محمدرضا بیطرف حقیقی

آدرس مطب دکتر محمدرضا بیطرف حقیقی

شیراز - بالاتر از استخر کوثر - ایستگاه ۱۲ - اول کوچه ۲۹ - ساختمان مسیحا - طبقه فوقانی بانک ایران زمین - واحد9
تلفن مرکز
07136312438
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط