دکتر الهام مصلح پناه

دکتر الهام مصلح پناه

متخصص درمان لکنت، بلع، اوتیسم، کودکان با اختلال تولیدی و تلفظی، اختلال یادگیری و کم شنوایی

دکتر الهام مصلح پناه http://drdr.ir/doctor/4034/دکتر-الهام-مصلح-پناه/ http://drdr.ir/doctor/4034/دکتر-الهام-مصلح-پناه/ 1909 http://drdr.ir/images/site/دکتر-الهام-مصلح-پناه-4034.jpeg http://drdr.ir/images/site/دکتر-الهام-مصلح-پناه-4034.jpeg
یزد یزد میدان معلم، کوچه شهید زحمت کش، کیلینیک توانبخشی توانا
اطلاعات مطب دکتر الهام مصلح پناه
60 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر الهام مصلح پناه

یزد - میدان معلم، کوچه شهید زحمت کش، کیلینیک توانبخشی توانا
تلفن مرکز
09375830171-03537241738
پزشکان مرتبط