فیلترها

دکتر مرجان خلیلی دیزآبادی

متخصص شنوایی سنجی (ادیومتریست)

اطلاعات مطب دکتر مرجان خلیلی دیزآبادی
خدمات در این مرکز
ویزیت،

آدرس مطب دکتر مرجان خلیلی دیزآبادی

قائم شهر - خیابان قاری
تلفن مرکز
01142216411
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، دوشنبه، چهارشنبه
بیمه های طرف قرارداد
0 بیمه طرف قرارداد
این مرکز با هیچ بیمه ای طرف قرارداد نیست و تمامی بیماران آزاد پذیرش می شوند.