دکتر مرجان خلیلی دیزآبادی

متخصص شنوایی سنجی (ادیومتریست)

دکتر مرجان خلیلی دیزآبادی http://drdr.ir/doctor/406/دکتر-مرجان-خلیلی-دیزآبادی/ http://drdr.ir/doctor/406/دکتر-مرجان-خلیلی-دیزآبادی/ ش1201 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ دکتر مرجان خلیلی دیزآبادی متخصص شنوایی سنجی قائم شهر
مازندران مازندران خیابان قاری
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مرجان خلیلی دیزآبادی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مرجان خلیلی دیزآبادی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر مرجان خلیلی دیزآبادی

قائم شهر - خیابان قاری
تلفن مرکز
0114XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)