دکتر هدیه السادات هاشمی

دکتر هدیه السادات هاشمی

کارشناس زنان و زایمان و نازایی

دکتر هدیه السادات هاشمی http://drdr.ir/doctor/408/دکتر-هدیه-السادات-هاشمی/ http://drdr.ir/doctor/408/دکتر-هدیه-السادات-هاشمی/ 18080 http://drdr.ir/images/site/دکتر-هدیه-السادات-هاشمی-408.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-هدیه-السادات-هاشمی-408.jpg دکتر هدیه السادات هاشمی متخصص مامایی و زنان و زایمان گرگان
گلستان گلستان کوی گلها - رو به روی کوچه گلبرگ پنجم - ساختمان اطلس - طبقه 2
اطلاعات مطب دکتر هدیه السادات هاشمی

آدرس مطب دکتر هدیه السادات هاشمی

گرگان - کوی گلها - رو به روی کوچه گلبرگ پنجم - ساختمان اطلس - طبقه 2
تلفن مرکز
01732171590
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط