یاسر شهردمی

کارشناس ارتوپدی ( تروماتولوژی )

یاسر شهردمی http://drdr.ir/doctor/40927/دکتر-یاسر-شهردمی/ http://drdr.ir/doctor/40927/دکتر-یاسر-شهردمی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران جنب بیمارستان بهشتی، ساختمان آرش، طبقه 4، واحد 14
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط یاسر شهردمی ویزیت شده اید؟
اطلاعات یاسر شهردمی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب یاسر شهردمی

بابل - جنب بیمارستان بهشتی، ساختمان آرش، طبقه 4، واحد 14
تلفن مرکز
0111XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)