دکتر مریم السادات نیلچیان

زنان و زایمان و نازایی

دکتر مریم السادات نیلچیان http://drdr.ir/doctor/410/دکتر-مریم-السادات-نیلچیان/ http://drdr.ir/doctor/410/دکتر-مریم-السادات-نیلچیان/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ دکتر مریم السادات نیلچیان متخصص زنان و زایمان و نازایی
یزد یزد یزد - خیابان امام خمینی - ساختمان ابن سینا
اطلاعات مطب دکتر مریم السادات نیلچیان

آدرس مطب دکتر مریم السادات نیلچیان

یزد - یزد - خیابان امام خمینی - ساختمان ابن سینا
تلفن مرکز
03532324555
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط