دکتر فرشاد شریعت زاده

متخصص دندانپزشک

دکتر فرشاد شریعت زاده http://drdr.ir/doctor/411/دکتر-فرشاد-شریعت-زاده/ http://drdr.ir/doctor/411/دکتر-فرشاد-شریعت-زاده/ 132894 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس باهنر جنوبی - بین میدان پارسارگاد و کمربندی - نبش کوچه 25
اطلاعات مطب دکتر فرشاد شریعت زاده

آدرس مطب دکتر فرشاد شریعت زاده

شیراز - باهنر جنوبی - بین میدان پارسارگاد و کمربندی - نبش کوچه 25
تلفن مرکز
07138221937
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط