مرکز تخصصی طب کار فردیس

مرکز تخصصی طب کار فردیس

متخصص کاردرمانی (طب کار)

مرکز تخصصی طب کار فردیس http://drdr.ir/doctor/4126/مرکز-تخصصی-طب-کار-فردیس/ http://drdr.ir/doctor/4126/مرکز-تخصصی-طب-کار-فردیس/ http://drdr.ir/images/site/دکتر-مرکز-تخصصی-طب-کار-فردیس-4126.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-مرکز-تخصصی-طب-کار-فردیس-4126.jpg
البرز البرز فردیس - فلکه سوم - خیابان 28 جدید - پلاک 162 - ساختمان میلاد
اطلاعات مرکز تخصصی طب کار فردیس

آدرس مرکز

کرج - فردیس - فلکه سوم - خیابان 28 جدید - پلاک 162 - ساختمان میلاد
تلفن مرکز
02636509344
پزشکان مرتبط