دکتر اکبر نور علیزاده

متخصص کلیه (نفرولوژی)

دکتر اکبر نور علیزاده http://drdr.ir/doctor/4170/دکتر-اکبر-نور-علیزاده/ http://drdr.ir/doctor/4170/دکتر-اکبر-نور-علیزاده/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران پاسداران - نبش بوستان سوم - مجتمع سیمرغ - طبقه دوم - پلاک 6
اطلاعات مطب دکتر اکبر نور علیزاده

آدرس مطب دکتر اکبر نور علیزاده

تهران - پاسداران - نبش بوستان سوم - مجتمع سیمرغ - طبقه دوم - پلاک 6
تلفن مرکز
02122765501 - 02122765502
پزشکان مرتبط