دکتر محمدکاظم حسینیان

متخصص دندانپزشک

دکتر محمدکاظم حسینیان http://drdr.ir/doctor/422/دکتر-محمدکاظم-حسینیان/ http://drdr.ir/doctor/422/دکتر-محمدکاظم-حسینیان/ 124656 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران کن ، ایستگاه یخچال ، جنب مسجد المهدی ، مجتمع پزشکی المهدی
اطلاعات مطب دکتر محمدکاظم حسینیان

آدرس مطب دکتر محمدکاظم حسینیان

تهران - کن ، ایستگاه یخچال ، جنب مسجد المهدی ، مجتمع پزشکی المهدی
تلفن مرکز
۰۲۱۴۴۳۳۹۶۰۰
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط