دکتر مهرداد ازوجی

دکتر مهرداد ازوجی

متخصص دندانپزشک

دکتر مهرداد ازوجی http://drdr.ir/doctor/428/دکتر-مهرداد-ازوجی/ http://drdr.ir/doctor/428/دکتر-مهرداد-ازوجی/ 104605 http://drdr.ir/images/site/دکتر-مهرداد-ازوجی-428.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-مهرداد-ازوجی-428.jpg دکتر مهرداد ازوجی متخصص دندانپزشکی کلاردشت
مازندران مازندران حسن کیف - کوچه مخابرات
اطلاعات مطب دکتر مهرداد ازوجی

آدرس مطب دکتر مهرداد ازوجی

کلاردشت - حسن کیف - کوچه مخابرات
تلفن مرکز
01152623083
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط