دکتر جلیل نامور

دکتر جلیل نامور

متخصص جراحی چشم

دکتر جلیل نامور http://drdr.ir/doctor/429/دکتر-جلیل-نامور/ http://drdr.ir/doctor/429/دکتر-جلیل-نامور/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-جلیل-نامور-429.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-جلیل-نامور-429.jpg 07132356427 دکتر جلیل نامور متخصص جراحی چشم
فارس فارس سی متری سینما سعدی - نبش کوچه 14
اطلاعات مطب دکتر جلیل نامور
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر جلیل نامور

شیراز - سی متری سینما سعدی - نبش کوچه 14
تلفن مرکز
07132356427
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط