فیلترها
دکتر لیلا بهادر زاده

دکتر لیلا بهادر زاده

متخصص جراح عمومی

اطلاعات مطب دکتر لیلا بهادر زاده

آدرس مطب دکتر لیلا بهادر زاده

یزد - بلوار طالقانی، نبش کوچه هدایتی (کوچه آزمایشگاه سینا)
تلفن نوبت دهی
03537264299
تلفن مرکز
03537269566
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
بیمه های طرف قرارداد
11 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
تامین اجتماعی(خاص)
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
سنگ اهن 100
سنگ اهن 95
سنگ اهن 90
سنگ اهن 85
سنگ اهن 80
سنگ اهن 75