فیلترها
دکتر لیلا بهادر زاده

دکتر لیلا بهادر زاده

متخصص جراح عمومی

انتخاب سال
انتخاب ماه
انتخاب روز
انتخاب ساعت
نوبت انتخاب شده: ویزیت / یکشنبه 1396/11/29
نوبت شما هنوز ثبت نشده است، برای تکمیل مراحل نوبت ، دکمه "پذیرش قوانین" را بزنید
نوبت انتخابی :
پذیرش قوانین نوبت دهی

1- زمان نوبت دریافتی، زمان مراجعه شما به مطب می باشد و ممکن است زمان ویزیت پزشک با این زمان تفاوت داشته باشد.

مشاهده بیشتر
اطلاعات مطب دکتر لیلا بهادر زاده
خدمات در این مرکز
ویزیت،
تلفن نوبت دهی
03537264299
تلفن مرکز
03537264299
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
آدرس - لیلا بهادر زاده
بیمه های طرف قرارداد
11 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
تامین اجتماعی(خاص)
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
سنگ اهن 100
سنگ اهن 95
سنگ اهن 90
سنگ اهن 85
سنگ اهن 80
سنگ اهن 75