دکتر محمد رضا یوسفی

کارشناس ارشد ارزیابی و درمان اختلالات گفتار وزبان و صدا

دکتر محمد رضا یوسفی http://drdr.ir/doctor/4336/دکتر-محمد-رضا-یوسفی/ http://drdr.ir/doctor/4336/دکتر-محمد-رضا-یوسفی/ گ55 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03536244101
یزد یزد یزد- خیابان امام - بیمارستان حضرت سیدالشهدا - درمانگاه بیمارستان حضرت سیدالشهدا
اطلاعات مطب دکتر محمد رضا یوسفی

آدرس مطب دکتر محمد رضا یوسفی

یزد - یزد- خیابان امام - بیمارستان حضرت سیدالشهدا - درمانگاه بیمارستان حضرت سیدالشهدا
تلفن مرکز
03536210011
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط