دکتر وجیهه لحاظی

کارشناس زنان و زایمان و نازایی

دکتر وجیهه لحاظی http://drdr.ir/doctor/437/دکتر-وجیهه-لحاظی/ http://drdr.ir/doctor/437/دکتر-وجیهه-لحاظی/ 8088 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 05143222522 دکتر وجیهه لحاظی کارشناس مامایی نیشابور
خراسان رضوی خراسان رضوی خیابان عطار - ساختمان پاستور- طبقه 1
اطلاعات مطب دکتر وجیهه لحاظی

آدرس مطب دکتر وجیهه لحاظی

نیشابور - خیابان عطار - ساختمان پاستور- طبقه 1
تلفن مرکز
05143222522
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط