فیلترها

دکتر احمد ابوئی

عمومی طب سالمندان

اطلاعات مطب دکتر احمد ابوئی

آدرس مطب دکتر احمد ابوئی

مهریز - جنب آسایشگاه سالمندان
تلفن مرکز
03532532090
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
یکشنبه، سه‌شنبه، پنجشنبه
شنبــه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط