فیلترها

دکتر احمد ابوئی

عمومی طب سالمندان

اطلاعات مطب دکتر احمد ابوئی
خدمات در این مرکز
ویزیت،

آدرس مطب دکتر احمد ابوئی

مهریز - مهریز - جنب آسایشگاه سالمندان
تلفن مرکز
03532532090
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
یکشنبه، سه‌شنبه، پنجشنبه
شنبــه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه
آدرس روی نقشه
آدرس - احمد ابوئی
بیمه های طرف قرارداد
0 بیمه طرف قرارداد
این مرکز با هیچ بیمه ای طرف قرارداد نیست و تمامی بیماران آزاد پذیرش می شوند.