فیلترها

دکتر فرزانه نجفی

متخصص کلیه (نفرولوژی)

اطلاعات مطب دکتر فرزانه نجفی

آدرس مطب دکتر فرزانه نجفی

یزد - بلوار طالقانی، داخل کوچه 19
تلفن نوبت دهی
03536267825
تلفن مرکز
03536267825
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط