دکتر فرزانه نجفی

متخصص کلیه (نفرولوژی)

دکتر فرزانه نجفی http://drdr.ir/doctor/45/دکتر-فرزانه-نجفی/ http://drdr.ir/doctor/45/دکتر-فرزانه-نجفی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03536267825
یزد یزد بلوار طالقانی، داخل کوچه 19
اطلاعات مطب دکتر فرزانه نجفی

آدرس مطب دکتر فرزانه نجفی

یزد - بلوار طالقانی، داخل کوچه 19
تلفن مرکز
03536267825
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط