دکتر غلامعباس روستائی

متخصص چشم
دکتر غلامعباس روستائی http://drdr.ir/doctor/45014/دکتر-غلامعباس-روستائی/ http://drdr.ir/doctor/45014/دکتر-غلامعباس-روستائی/ 102535 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران چهار راه فرهنگ، ساختمان جهانیان، طبقه 4
آیا از قبل توسط دکتر غلامعباس روستائی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر غلامعباس روستائی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر غلامعباس روستائی

بابل - چهار راه فرهنگ، ساختمان جهانیان، طبقه 4
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط