فیلترها
دکتر معصومه حسین آبادی

دکتر معصومه حسین آبادی

کارشناس مامایی

اطلاعات مطب دکتر معصومه حسین آبادی

آدرس مطب دکتر معصومه حسین آبادی

تهران - زرکان - کوچه یاس یکم - بن بست دوم (کوی ب) - پلاک50 - زنگ 1
تلفن مرکز
02165932837
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
جمــعه
پنجشنبه، جمــعه
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط