دکتر معصومه حسین آبادی

دکتر معصومه حسین آبادی

کارشناس مامایی

دکتر معصومه حسین آبادی http://drdr.ir/doctor/461/دکتر-معصومه-حسین-آبادی/ http://drdr.ir/doctor/461/دکتر-معصومه-حسین-آبادی/ 20665 http://drdr.ir/images/site/دکتر-معصومه-حسین-آبادی-461.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-معصومه-حسین-آبادی-461.jpg دکتر معصومه حسین آبادی کارشناس مامایی
تهران تهران زرکان - کوچه یاس یکم - بن بست دوم (کوی ب) - پلاک50 - زنگ 1
اطلاعات مطب دکتر معصومه حسین آبادی

آدرس مطب دکتر معصومه حسین آبادی

تهران - زرکان - کوچه یاس یکم - بن بست دوم (کوی ب) - پلاک50 - زنگ 1
تلفن مرکز
02165932837
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
جمــعه
پنجشنبه، جمــعه
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط