دکتر علی کریمی شکیب

دکتر علی کریمی شکیب

متخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)

دکتر علی کریمی شکیب http://drdr.ir/doctor/465/دکتر-علی-کریمی-شکیب/ http://drdr.ir/doctor/465/دکتر-علی-کریمی-شکیب/ 72567 http://drdr.ir/images/site/دکتر-علی-کریمی-شکیب-465.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-علی-کریمی-شکیب-465.jpg 05138454080 دکتر علی کریمی شکیب کارشناس روانپزشک و مشاوره
خراسان رضوی خراسان رضوی احمد آباد - عارف 2 - ساختمان سپهر - طبقه اول
اطلاعات مطب دکتر علی کریمی شکیب

آدرس مطب دکتر علی کریمی شکیب

مشهد - احمد آباد - عارف 2 - ساختمان سپهر - طبقه اول
تلفن مرکز
05138454080
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط