دکتر زهرا قائمی

دکتر زهرا قائمی

فوق تخصص قرنیه

دکتر زهرا قائمی http://drdr.ir/doctor/468/دکتر-زهرا-قائمی/ http://drdr.ir/doctor/468/دکتر-زهرا-قائمی/ 34349 http://drdr.ir/images/site/دکتر-زهرا-قائمی-468.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-زهرا-قائمی-468.jpg 07132305731 دکتر زهرا قائمی فوق تخصص قرنیه و جراحی چشم
فارس فارس خیابان کریمخان زند - رو به روی هتل پارس - ساختمان زند - طبقه 1
اطلاعات مطب دکتر زهرا قائمی

آدرس مطب دکتر زهرا قائمی

شیراز - خیابان کریمخان زند - رو به روی هتل پارس - ساختمان زند - طبقه 1
تلفن مرکز
07132359644
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط