انجمن دیابت شرق تهران درمانگاه نوین سلامت

انجمن دیابت شرق تهران درمانگاه نوین سلامت

عمومی عمومی

انجمن دیابت شرق تهران درمانگاه نوین سلامت http://drdr.ir/doctor/472/انجمن-دیابت-شرق-تهران-درمانگاه-نوین-سلامت/ http://drdr.ir/doctor/472/انجمن-دیابت-شرق-تهران-درمانگاه-نوین-سلامت/ 0 http://drdr.ir/images/site/انجمن-دیابت-شرق-تهران-درمانگاه-نوین-سلامت-472.jpg http://drdr.ir/images/site/انجمن-دیابت-شرق-تهران-درمانگاه-نوین-سلامت-472.jpg 02142198197 درمانگاه نوین سلامت، نوین سلامت، دیابت، انجمن دیابت تهران، دکتر زمان زاده، دولتشاهی، متخصص کلیه
تهران تهران میدان نامجو - ضلع شمال غربی میدان - طبقه بالای داروخانه دکتر واعظ زاده
اطلاعات انجمن دیابت شرق تهران درمانگاه نوین سلامت

آدرس مرکز

تهران - میدان نامجو - ضلع شمال غربی میدان - طبقه بالای داروخانه دکتر واعظ زاده
تلفن مرکز
02177555909
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط