دکتر سیدجواد رضازاده شجاعی

متخصص داخلی

دکتر سیدجواد رضازاده شجاعی http://drdr.ir/doctor/477/دکتر-سیدجواد-رضازاده-شجاعی/ http://drdr.ir/doctor/477/دکتر-سیدجواد-رضازاده-شجاعی/ 50063 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 05152246545 دکتر سید جواد رضازاده شجاعی متخصص داخلی
خراسان رضوی خراسان رضوی تربت حیدریه - کوچه شیر چهار سوق - مجتمع حضرت زینب
اطلاعات مطب دکتر سیدجواد رضازاده شجاعی

آدرس مطب دکتر سیدجواد رضازاده شجاعی

تربت حیدریه - تربت حیدریه - کوچه شیر چهار سوق - مجتمع حضرت زینب
تلفن مرکز
05152246545
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط