دکتر سید مصطفی جزایری شوشتری

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

دکتر سید مصطفی جزایری شوشتری http://drdr.ir/doctor/478/دکتر-سید-مصطفی-جزایری-شوشتری/ http://drdr.ir/doctor/478/دکتر-سید-مصطفی-جزایری-شوشتری/ 25284 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ دکتر سید مصطفی جزایری شوشتری متخصص طب فیزیکی
فارس فارس کریم خان زند - کوچه شهید عبائیان - ساختمان پزشکی نشاط - طبقه شش
اطلاعات مطب دکتر سید مصطفی جزایری شوشتری

آدرس مطب دکتر سید مصطفی جزایری شوشتری

شیراز - کریم خان زند - کوچه شهید عبائیان - ساختمان پزشکی نشاط - طبقه شش
تلفن مرکز
07132317657
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط