دکتر کیکاووس دارابی

عمومی پوست ، مو و زیبایی

دکتر کیکاووس دارابی http://drdr.ir/doctor/481/دکتر-کیکاووس-دارابی/ http://drdr.ir/doctor/481/دکتر-کیکاووس-دارابی/ 137742 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ دکتر کیکاووس دارابی پزشک عمومی پوست و مو و زیبایی
خوزستان خوزستان مسجدسلیمان - کوچه پزشکان - مجتمع پزشکان - طبقه 2 - واحد 4
اطلاعات مطب دکتر کیکاووس دارابی

آدرس مطب دکتر کیکاووس دارابی

مسجد سلیمان - مسجدسلیمان - کوچه پزشکان - مجتمع پزشکان - طبقه 2 - واحد 4
تلفن مرکز
06143222013
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط