دکتر حسین کرم پور

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)

دکتر حسین کرم پور http://drdr.ir/doctor/488/دکتر-حسین-کرم-پور/ http://drdr.ir/doctor/488/دکتر-حسین-کرم-پور/ 112598 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ حسین کرم پور، دکتر کرم پور، دکتر حسین کرم پور، رادیولوژی بندرعباس، رادیولوژی خوب بندرعباس،
هرمزگان هرمزگان بندرعباس - خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی - کوچه اسفندیاری - پشت آزمایشگاه موسوی - ساختمان پزشکان حکیم - طبقه اول
اطلاعات مطب دکتر حسین کرم پور
30 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر حسین کرم پور

بندرعباس - بندرعباس - خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی - کوچه اسفندیاری - پشت آزمایشگاه موسوی - ساختمان پزشکان حکیم - طبقه اول
تلفن مرکز
07632253975
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط