دکتر حمید اسحاقی

فوق تخصص عفونی کودکان

دکتر حمید اسحاقی http://drdr.ir/doctor/4898/دکتر-حمید-اسحاقی/ http://drdr.ir/doctor/4898/دکتر-حمید-اسحاقی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران انتهای بلوار کشاورز خیابان دکتر قریب بیمارستان مرکز طبی کودکان
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر حمید اسحاقی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر حمید اسحاقی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر حمید اسحاقی

تهران - انتهای بلوار کشاورز خیابان دکتر قریب بیمارستان مرکز طبی کودکان