فیلترها

دکتر محمدرضا قاسمی راد

متخصص عفونی و گرمسیری

اطلاعات مطب دکتر محمدرضا قاسمی راد

آدرس مطب دکتر محمدرضا قاسمی راد

یزد - خیابان آیت اله کاشانی - جنب بیمارستان مرتاض
تلفن مرکز
03518248000
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
آدرس - محمدرضا قاسمی راد
بیمه های طرف قرارداد
17 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
تامین اجتماعی(خاص)
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
بانک صادرات
بانک ملت
بانک سپه
بانک کشاورزی
سنگ اهن 100
سنگ اهن 95
سنگ اهن 90
سنگ اهن 85
صداوسیما
خدمات درمانی(روستاییان)