دکتر داریوش امیری

دکتر داریوش امیری

متخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

دکتر داریوش امیری http://drdr.ir/doctor/493/دکتر-داریوش-امیری/ http://drdr.ir/doctor/493/دکتر-داریوش-امیری/ 27414 http://drdr.ir/images/site/دکتر-داریوش-امیری-493.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-داریوش-امیری-493.jpg 05832228382 دکتر داریوش امیری متخصص اورولوژی
خراسان شمالی خراسان شمالی چهار راه مخابرات - نرسیده به سینما - طبقه فوقانی ساختمان تفضلی
اطلاعات مطب دکتر داریوش امیری

آدرس مطب دکتر داریوش امیری

بجنورد - چهار راه مخابرات - نرسیده به سینما - طبقه فوقانی ساختمان تفضلی
تلفن مرکز
05832228382
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط