فیلترها

دکتر مریم ارغیانی

متخصص داخلی

اطلاعات مطب دکتر مریم ارغیانی

آدرس مطب دکتر مریم ارغیانی

مشهد - احمد آباد - خیابان قائم - قائم 12 - انجمن بیماران کلیوی درمانگاه شفا طوس
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، یکشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط