دکتر موسی فیروزه

کارشناس ارشد تغذیه

دکتر موسی فیروزه http://drdr.ir/doctor/499/دکتر-موسی-فیروزه/ http://drdr.ir/doctor/499/دکتر-موسی-فیروزه/ 3194 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان شمالی خراسان شمالی خیابان طالقانی - میدان شهید کوچه صدف ، رژیم درمانی فیروزه (جنب بانک رفاه)
اطلاعات مطب دکتر موسی فیروزه

آدرس مطب دکتر موسی فیروزه

بجنورد - خیابان طالقانی - میدان شهید کوچه صدف ، رژیم درمانی فیروزه (جنب بانک رفاه)
تلفن مرکز
05832224362
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط