دکتر مهناز میهنی

دکتر مهناز میهنی

کودکان

دکتر مهناز میهنی http://drdr.ir/doctor/5109/دکتر-مهناز-میهنی/ http://drdr.ir/doctor/5109/دکتر-مهناز-میهنی/ 47525 http://drdr.ir/images/site/دکتر-مهناز-میهنی-5109.jpeg http://drdr.ir/images/site/دکتر-مهناز-میهنی-5109.jpeg
تهران تهران نازی آباد، خیابان رجایی، روبرو خیابان اکبر مشهدی (پارس)، ساختمان مهستان، طبقه 5، واحد 15
اطلاعات مطب دکتر مهناز میهنی

آدرس مطب دکتر مهناز میهنی

تهران - نازی آباد، خیابان رجایی، روبرو خیابان اکبر مشهدی (پارس)، ساختمان مهستان، طبقه 5، واحد 15
تلفن مرکز
02155347387-02155301806
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط