دکتر محمد زارع

دکتر محمد زارع

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)

دکتر محمد زارع http://drdr.ir/doctor/54/دکتر-محمد-زارع/ http://drdr.ir/doctor/54/دکتر-محمد-زارع/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمد-زارع-54.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمد-زارع-54.jpg 03532248030 دکتر محمد زارع متخصص سونوگرافی و رادیولوژی اردکان
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر محمد زارع ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محمد زارع
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
بیمه های طرف قرارداد
8 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
تامین اجتماعی(خاص)
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
خدمات درمانی(روستاییان)