دکتر محمد زارع

دکتر محمد زارع

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)

دکتر محمد زارع http://drdr.ir/doctor/54/دکتر-محمد-زارع/ http://drdr.ir/doctor/54/دکتر-محمد-زارع/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمد-زارع-54.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمد-زارع-54.jpg 03532248030 دکتر محمد زارع متخصص سونوگرافی و رادیولوژی اردکان
یزد یزد
پزشکان مرتبط
اطلاعات مطب دکتر محمد زارع
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
بیمه های طرف قرارداد
8 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
تامین اجتماعی(خاص)
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
خدمات درمانی(روستاییان)