دکتر جواد قادری اردکانی

عمومی عمومی

دکتر جواد قادری اردکانی http://drdr.ir/doctor/5432/دکتر-جواد-قادری-اردکانی/ http://drdr.ir/doctor/5432/دکتر-جواد-قادری-اردکانی/ 88900 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد ابتدای خیابان پیروزی، جنب داروخانه شبانه روزی شفا (دکترعلیخانی سابق)، ساختمان پزشکان سینا
اطلاعات مطب دکتر جواد قادری اردکانی

آدرس مطب دکتر جواد قادری اردکانی

اردکان - ابتدای خیابان پیروزی، جنب داروخانه شبانه روزی شفا (دکترعلیخانی سابق)، ساختمان پزشکان سینا
تلفن مرکز
۰۳۵۳۲۲۳۶۶۶۰
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه
پزشکان مرتبط