دکتر جواد قادری اردکانی

عمومی عمومی

دکتر جواد قادری اردکانی http://drdr.ir/doctor/5432/دکتر-جواد-قادری-اردکانی/ http://drdr.ir/doctor/5432/دکتر-جواد-قادری-اردکانی/ 88900 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد ابتدای خیابان پیروزی، جنب داروخانه شبانه روزی شفا (دکترعلیخانی سابق)، ساختمان پزشکان سینا
آیا از قبل توسط دکتر جواد قادری اردکانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر جواد قادری اردکانی
30 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر جواد قادری اردکانی

اردکان - ابتدای خیابان پیروزی، جنب داروخانه شبانه روزی شفا (دکترعلیخانی سابق)، ساختمان پزشکان سینا
تلفن مرکز
۰۳۵۳XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط