دکتر آبتین خدایاری

دکتر آبتین خدایاری

متخصص پوست و مو

دکتر آبتین خدایاری http://drdr.ir/doctor/55/دکتر-آبتین-خدایاری/ http://drdr.ir/doctor/55/دکتر-آبتین-خدایاری/ 42100 http://drdr.ir/images/site/دکتر-آبتین-خدایاری-55.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-آبتین-خدایاری-55.jpg دکتر آبتین خدایاری متخصص پوست و مو و زیبایی اراک
مرکزی مرکزی مامونیه(زرندیه) - خیابان امام خمینی - روبروی داروخانه شبانه روزی
اطلاعات مطب دکتر آبتین خدایاری

آدرس مطب دکتر آبتین خدایاری

اراک - مامونیه(زرندیه) - خیابان امام خمینی - روبروی داروخانه شبانه روزی
تلفن مرکز
08645224279
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط