کلینیک شهید عبداللهی

عمومی

کلینیک شهید عبداللهی http://drdr.ir/doctor/56/کلینیک-شهید-عبداللهی/ http://drdr.ir/doctor/56/کلینیک-شهید-عبداللهی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ کلینیک شهید عبداللهی متخصص عمومی مهریز
یزد یزد خیابان مطهری، درمانگاه شهید عبداللهی
پزشکان مرتبط
اطلاعات کلینیک شهید عبداللهی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

مهریز - خیابان مطهری، درمانگاه شهید عبداللهی
بیمه های طرف قرارداد
8 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
تامین اجتماعی(خاص)
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
ایران