کلینیک شهید عبداللهی

عمومی

کلینیک شهید عبداللهی http://drdr.ir/doctor/56/کلینیک-شهید-عبداللهی/ http://drdr.ir/doctor/56/کلینیک-شهید-عبداللهی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ کلینیک شهید عبداللهی متخصص عمومی مهریز
یزد یزد خیابان مطهری، درمانگاه شهید عبداللهی
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط کلینیک شهید عبداللهی ویزیت شده اید؟
اطلاعات کلینیک شهید عبداللهی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

مهریز - خیابان مطهری، درمانگاه شهید عبداللهی
بیمه های طرف قرارداد
8 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
تامین اجتماعی(خاص)
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
ایران