دکتر نسرین جلیلیان

متخصص زنان و زایمان و نازایی

دکتر نسرین جلیلیان http://drdr.ir/doctor/57/دکتر-نسرین-جلیلیان/ http://drdr.ir/doctor/57/دکتر-نسرین-جلیلیان/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 08337234395 نسرین جلیلیان، دکتر نسرین جلیلیان، متخصص زنان و زایمان کرمانشاه، متخصص نازایی کرمانشاه، متخصص زنان کرمانشاه،
کرمانشاه کرمانشاه پارکینگ شهرداری - ساختمان شفا
اطلاعات مطب دکتر نسرین جلیلیان

آدرس مطب دکتر نسرین جلیلیان

کرمانشاه - پارکینگ شهرداری - ساختمان شفا
تلفن نوبت دهی
08337234395
تلفن مرکز
08337289434
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط