دکتر سیداحمدحسین جنابان

چشم

دکتر سیداحمدحسین جنابان http://drdr.ir/doctor/57141/دکتر-سیداحمدحسین-جنابان/ http://drdr.ir/doctor/57141/دکتر-سیداحمدحسین-جنابان/ 22622 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
قم قم کلینیک : سالاریه - خیابان بوعلی سینا - کلینیک چشم پزشکی تابان مطب قم : ابتدای خیابان سالاریه، نبش خیابان گلزاری، ساختمان گلزار، طبقه اول، واحد 1
اطلاعات مطب دکتر سیداحمدحسین جنابان

آدرس مطب دکتر سیداحمدحسین جنابان

قم - کلینیک : سالاریه - خیابان بوعلی سینا - کلینیک چشم پزشکی تابان مطب قم : ابتدای خیابان سالاریه، نبش خیابان گلزاری، ساختمان گلزار، طبقه اول، واحد 1
تلفن مرکز
02532919134_02532919135
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
یکشنبه
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط