دکتر مهدی مدرس زاده

دکتر مهدی مدرس زاده

متخصص چشم

دکتر مهدی مدرس زاده http://drdr.ir/doctor/57143/دکتر-مهدی-مدرس-زاده/ http://drdr.ir/doctor/57143/دکتر-مهدی-مدرس-زاده/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-مهدی-مدرس-زاده-57143.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-مهدی-مدرس-زاده-57143.jpg
تهران تهران خیابان شیخ بهایی شمالی
اطلاعات مطب دکتر مهدی مدرس زاده

آدرس مطب دکتر مهدی مدرس زاده

تهران - خیابان شیخ بهایی شمالی
تلفن مرکز
02188042123
پزشکان مرتبط