دکتر یوسف بخشی زاده

دکتر یوسف بخشی زاده

چشم

دکتر یوسف بخشی زاده http://drdr.ir/doctor/57144/دکتر-یوسف-بخشی-زاده/ http://drdr.ir/doctor/57144/دکتر-یوسف-بخشی-زاده/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-یوسف-بخشی-زاده-57144.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-یوسف-بخشی-زاده-57144.jpg
تهران تهران خیابان شریعتی - بعد از دوراهی قلهک - ساختمان پزشکان - پلاک 1365
اطلاعات مطب دکتر یوسف بخشی زاده

آدرس مطب دکتر یوسف بخشی زاده

تهران - خیابان شریعتی - بعد از دوراهی قلهک - ساختمان پزشکان - پلاک 1365
تلفن مرکز
02122007370–1
پزشکان مرتبط