دکتر محسن گوهری

متخصص چشم

دکتر محسن گوهری http://drdr.ir/doctor/57147/دکتر-محسن-گوهری/ http://drdr.ir/doctor/57147/دکتر-محسن-گوهری/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان جنوبی خراسان جنوبی بیمارستان طبس
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر محسن گوهری ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محسن گوهری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر محسن گوهری

طبس مسینا - بیمارستان طبس