دکتر شاهرخ صفین نازلو

متخصص چشم

دکتر شاهرخ صفین نازلو http://drdr.ir/doctor/57148/دکتر-شاهرخ-صفین-نازلو/ http://drdr.ir/doctor/57148/دکتر-شاهرخ-صفین-نازلو/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
آذربایجان غربی آذربایجان غربی خیابان حسنی - نبش کوچه 5 - ساختمن پزشکان دی
اطلاعات مطب دکتر شاهرخ صفین نازلو

آدرس مطب دکتر شاهرخ صفین نازلو

ارومیه - خیابان حسنی - نبش کوچه 5 - ساختمن پزشکان دی
تلفن مرکز
04433466666
پزشکان مرتبط