دکتر حسن دهقان

متخصص چشم

دکتر حسن دهقان http://drdr.ir/doctor/57150/دکتر-حسن-دهقان/ http://drdr.ir/doctor/57150/دکتر-حسن-دهقان/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی خیابان شریعتی- کوچه ارک - ساختمان پزشکان
اطلاعات مطب دکتر حسن دهقان

آدرس مطب دکتر حسن دهقان

تبریز - خیابان شریعتی- کوچه ارک - ساختمان پزشکان
تلفن مرکز
04135539554
پزشکان مرتبط