دکتر حمید نوروزی

متخصص چشم

دکتر حمید نوروزی http://drdr.ir/doctor/57151/دکتر-حمید-نوروزی/ http://drdr.ir/doctor/57151/دکتر-حمید-نوروزی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران آفریقا - نبش تقاطع ظفر - ساختمان پزشکان آفریقا
اطلاعات مطب دکتر حمید نوروزی

آدرس مطب دکتر حمید نوروزی

تهران - آفریقا - نبش تقاطع ظفر - ساختمان پزشکان آفریقا
تلفن مرکز
02188658212
پزشکان مرتبط