دکتر نادر مروستی

متخصص چشم

دکتر نادر مروستی http://drdr.ir/doctor/57152/دکتر-نادر-مروستی/ http://drdr.ir/doctor/57152/دکتر-نادر-مروستی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان حافظ - اول نوفل لوشاتو - بیمارستان مروستی
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر نادر مروستی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر نادر مروستی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر نادر مروستی

تهران - خیابان حافظ - اول نوفل لوشاتو - بیمارستان مروستی
تلفن مرکز
0216XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)